"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

1-     سفر پربرکت مقام معظم رهبری بشهر مقدس قم مبارک باد ، اقوال علما درباره ولایت فقیه

2-     سفر پربرکت مقام معظم رهبری بشهر مقدس قم مبارک باد

 

3-     سفر پربرکت مقام معظم رهبری بشهر مقدس قم مبارک باد

 

4-     ضرورت حکومت اسلامی و نظرحضرت آیت الله العظمی بهاءالدینی- قدس سره الشریف- در انتخاب رهبر

 

5-     امام و مقام معظم رهبری ، نظر حضرت آیت الله العظمی محمدتقی بهجت ـ قدس سره الشریف ـ در انتخاب مقام معظم رهبری ، ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی

6-     امام و مقام معظم رهبری 1

7-     ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی ، ولایت مطلقه فقیه

8-     اقوال علما درباره ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه 2

9-     اقوال علما درباره ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه 1

10- ویژگی حکومت اسلامی 3

11- امتیازات حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه

12- امتیازات حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه

13- دلایل عقلی بر ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه

14-  دلایل نقلی بر ولایت فقیه ، ولایت مطلقه فقیه

15-مبناى ولایت فقیه در روایات